chwiliad eiddo

Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Wrexham trwy ddefnyddio ein cronfa ddata eiddo.

Gallwch chwilio yn ôl maint eiddo, math neu ddaliadaeth.

Gwahoddir yr holl asiantau lleol i gyflwyno eu stoc bresennol er mwyn i chi gynnal chwiliad cynhwysfawr o eiddo masnachol yn yr ardal.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, anfonwch e-bost atom i weld pa gyfleoedd eraill allai fod ar gael yn y dyfodol.

asiantau 

Mewngofnodwch neu cofrestrwch gyda Property Pilot i lwytho neu ddiweddaru manylion eiddo.